• مرتب سازی بر اساس :یکی از قطعات الکتریکی مورد استفاده در موتور سیکلت ها سیم رابط  است. این بخش از موتور سیکلت جزء قطعات برقی محسوب شده در نتیجه در خرید و تعمیر و نگهداری آن باید حساسیت ویژه ای داشت. برای خرید سیم رابط موتورسیکلت به سایت جعفری شاپ مراجعه نمایید.

طراحی سایت : ره وب

09391061514