پیچ زین واشردار خشکه


پیچ زین واشردار خشکه یک نوع پیچ است که برای اتصال زین به موتورسیکلت استفاده می شود. این پیچ دارای سر شش گوش است و بدنه آن رزوه شده است. در زیر سر پیچ، یک واشر فلزی قرار دارد که از شل شدن پیچ جلوگیری می کند.

 

طراحی سایت : ره وب

09391061514